TOP7 – Strandbadpreise

Jugendgemeinderatssitzung 2013 © Peter RambergerBetrifft: Strandbadpreise 

Antrag aus dem Ausschuss: Die Ideen-Finder (Berina Alagic, Lena Berger, Philipp Huppmann, Erhida Nuhi, Hannah Racz, Riccarda Schönerstedt, Daniel Tietze)

Referentin:  Hannah Racz

Antrag: Die Kostenbeiträge der Schüllerinnen/Schüler für den Schwimmunterricht sind in jeder Schule unterschiedlich hoch, eigentlich wäre jeder Schulerhalter dazu verpflichtet diese Kosten für den Schulunterricht zu übernehmen. Die Gemeinde gibt den Schulen einen  20% reduzierten Tarif für Schulklassenbesuche in Schwimmbädern im Rahmen des Schwimmunterrichts, unter der Bedingung, dass sämtliche Schulerhalter aller Badener Schulen die Kosten übernehmen.

Abstimmung: Der Antrag wurde mit 22 Prostimmen und 4 Gegenstimmen mehrheitlich angenommen.

Werbeanzeigen

Was sagst Du dazu?

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s